top of page
WORD_PROVA07catsubt00089057 copia.jpg

My Word / Spain / 2023 / WiP / HD / VO: English


Direcció, guió, muntatge: Carme Puche Moré

Voice over: Claudette Wells

AI cinematographer: Sergio Álvarez-Napagao
Disseny de so: Jordi Rabascall Madrid

Violí: Olivier Jambois

Consultora en diversitat: Salima Jirari

Agraïments: Erin Donovan

Encara no es pot veure online.

My Word

 

MY WORD és un projecte de creació audiovisual a partir de la tecnologia text-to-image latent diffusion model (LDM) que es serveix del biaix implícit en la tecnologia per formar part del debat sobre els biaixos inconscients que ha generat el sistema patriarcal i colonial. Parteix d’una investigació creativa de les eines actuals desenvolupades per relacionar la creació d’imaginari amb les noves apostes d’Intel·ligència Artificial.

Sabem que l’imaginari que genera l’audiovisual té un gran poder no solament de representació del món que vivim, sinó per configurar com ens relacionem entre nosaltres. L’imaginari és tan poderós que modifica les conductes. A vegades el simple fet de ser-hi representada o no ens pot fer sentir validades (o més a aviat no) per a una professió, per exemple. És allò del l’If she can see it, she can be it. Però no parlem només del fet que una nena se senti validada per ser astronauta, sinó d’infinites mirades que determinen i marquen la nostra manera de ser, les nostres creences i en conseqüència els nostres actes en aquest món. 

 

Si mirem al big data i ens imaginem el món com un gran llençol format per milers de milions d’imatges, totes elles organitzades per la llei del logaritme de la proximitat (les paraules a prop d’una imatge la defineixen), i agafem aquest llençol com a referent per a la creació de noves imatges… quin vestit ens donarà? Quan la societat encara no ha estat capaç de crear un imaginari que s’apropi a la realitat, responsable, ric i inclusiu amb totes les persones que habitem el planeta, una eina d’Intel·ligència Artificial arriba a les mans de tothom per poder crear imatges noves a partir d’aquests mateixos biaixos. El resultat a vegades és devastador.És cert que el resultat en ocasions és esfereïdor, però a la mateixa vegada,hem trobat alguns resultats esperançadors. Estem investigant com la màquina interactua amb imaginaris diveresos i inclusius. El que estem descobrint és que la màquina ens diu, d’alguna manera, que des de l’art tenim el poder de generar un nou imaginari que a la vegada transforma la manera com descrivim el món, fins i tot a través de les mateixes paraules.

bottom of page